Kayıtlar

-20 yılda toplanan 2,32 trilyon verginin 590,5 milyar doları faize gitti

-Faiz giderlerinin vergi gelirlerine oranı 2001 yılında yüzde 92,3 ulaşırken, 2017’de yüzde 11’e kadar indi -2019 yılında toplanan 673,3 milyar liralık verginin yüzde 14,9’u olan 100 milyar lirası faiz ödemelerine harcandı
Ankara - 18.02.2020 - Devletin en önemli gelir kaynağı vergiler. Öyle ki 2017 yılında gelirlerin yüzde 92’sini vergiler, yüzde 8’ini vergi dışı normal gelirler oluşturdu. Verginin daha adaletli olması için tabana yayılması, büyük bölümünün gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi vasıtasız vergilerden oluşması, servet vergilerinin ağırlığının artması gerekiyor. Buna karşın Türkiye’de verginin yüzde 66,8’i KDV, ÖTV gibi vasıtalı vergilerden, yüzde 29,9’u vasıtasız vergilerden oluşuyor. Servet vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki oranı ise yok denecek düzeyde, sadece yüzde 3,3’de kalıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2000-2017 dönemi verilerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2018-2019 bütçe gerçekleşmelerine göre, 2000 yılı dahil 2000-2019 dönemin…